Kvartershuset

Løget Høj 2A, 7100 Vejle

Kære beboer i Løget By,
Der kommer i år til at ske ændringer i driften af Løget Bys beboerhus -”Kvartershuset”.
Grundet et stort underskud i beboerhuset har styregruppen for Kvartershuset i tæt samarbejde med administrationen i Mindegade måtte tage den beklagelige beslutning, at huset fremover kun vil blive drevet af frivillige kræfter.
Som beboer vil du stadig kunne bruge Kvartershuset, som du plejer – også efter 1. august 2023

Lokalerne kan stadig lejes, og der vil fortsat være en masse gode frivillighedstilbud.
Du vil dog givetvis komme til at opleve et lidt lavere serviceniveau, end du har været vant til, da huset fremover kun vil blive drevet af dedikerede, ulønnede kræfter, som bruger deres fritid til gavn for fællesskabet.
Ændringen kommer til at træde i kraft med virkning fra 1. august 2023.
Denne ændring er et nødvendigt træk, da alternativet ville være, at det store underskud skulle dækkes af en huslejestigning i de to afdelinger (Løget By – afd. 41 og 42). En konsekvens, der i kombination med den stigende inflation i samfundet, vil ramme hårdt i mange husholdninger. I tillæg viser tallene, at det er en ganske lille del af beboerne i Løget By, der benytter Kvartershuset.
Styregruppen har derfor taget den eneste fornuftige beslutning i denne situation.
Vi håber meget på alles forståelse.
Med venlig hilsen,
Administrationen og Styregruppen for Kvartershuset

Kvartershuset indeholder 3 sale som kan slås sammen til 1 stor sal, eller 1 stor og 1 lille sal. der er 2 små køkkener som hver indeholder service til 60 personer.